Astım

Astımın nedenleri bilinmemektedir. İnsanların, ebeveynlerinizden miras kalan genler ile tam olarak anlaşılmayan çevresel faktörler arasındaki karmaşık etkileşiminin bir sonucu olarak astım geliştirmesi muhtemeldir.

Bunun bir teorisi, gelişmiş ülkelerde fazla temizlendiğimiz ve çocukların artık yeterli mikroplara maruz kalmadığı ve bu da astım gibi alerjik hastalıklar geliştirme olasılığını artırdığıdır. Bu teori bilimsel çevrelerde Hijyen Hipotezi olarak bilinir.

İnsanların alerjik olma eğilimi atopi olarak bilinir. Testlerde alerjenlere tepki verirseniz (örn. bir deri prick testi) atopiksiniz demektir. Atopik olan kişilerin hiçbir semptomu olmayabilir veya egzama, saman nezlesi veya alerjik astım gibi alerjik hastalık semptomları olabilir. Alerjisi olan kişilerin astım geliştirme olasılığı daha yüksektir. Astımı olan çocukların % 90’ı ve astımı olan yetişkinlerin% 50’si atopiktir.

Ailesinde astım veya alerji öyküsü olan kişilerde, ailede astım veya alerji öyküsü olmayanlara göre astım gelişme olasılığı daha yüksektir. Astım geliştirme riskini artıran diğer faktörler arasında hamilelik sırasında sigara içmeye maruz kalmak veya erken çocukluk döneminde sigara dumanına maruz kalmak ve gelişmiş ülkelerde yaşamak bulunmaktadır. Mesleki astım, işyerindeki bazı kimyasallara ve tahriş edici maddelere maruz kalınmasından kaynaklanabilir. Astımın nedenleri ve astım gelişme riski olan kişilerde astımın gelişmesini önlemenin yollarını belirlemek için araştırmalar devam etmektedir.